Podstawowe informacje o analizach wyniku

Analiza rynku to pojęcie dość powszechnie spotykane. Każdy przedsiębiorca, który zakłada lub prowadzi własną działalność musi w pewnym momencie analizę przeprowadzać, żeby podejmować prawidłowe dla funkcjonowania firmy działania. Czym jednak jest analiza rynku i jak się za nią zabrać?

Poszczególne elementy analizy rynku

Analiza rynku to pojęcie dość powszechnie spotykane

Autor zdjęcia: Paintimpact

Analiza rynku pięć pięknych meczów to zespół składników, które mają na celu sprawdzenie i przedstawienie w postaci określonych wyników tego co się na rynku dzieje, jakie są tendencje, jakie koszty. Ważnym elementem analizy jest więc SWOT czyli diagram pomagający określić mocne i słabe strony, na podstawie których zobrazujemy ewentualne możliwości bądź zagrożenia.

Wśród składników analizy rynku wyróżniamy:

  • ocena wielkości rynku (obecna i przyszła),
  • tempo wzrostu rynku,
  • rentowność,
  • koszty wejścia do branży,
  • sposoby dystrybucji,
  • potrzeby konsumentów.

Wielkość rynku określana jest na podstawie aktualnie prowadzonej sprzedaży. Dodatkowo bierze się pod uwagę również wielkość potencjalnych zysków możliwych do osiągnięcia w przyszłości. Do określenia wielkości rynku należy uzbroić się w szczegółowe dane na przykład ze źródeł rządowych, organizacji handlowych czy bezpośrednio od klientów. Prawidłowo przeprowadzone analizy rynkowe określają tempo rozwoju na podstawie zarówno danych historycznych, dzięki którym mamy możliwość zobaczyć przyrost zapotrzebowania na produkt w przeszłości oraz na podstawie danych demograficznych i amplitudy sprzedaży. Ułatwi to znacznie określenie tempa oraz uchroni przed ewentualnymi wahaniami rynkowymi. Kolejnym badanym elementem jest rentowność, do której stosuje się dane na temat średniej wartości potencjalnych zysków, siły przetargowej, możliwości powstania podobnych firm oraz łatwości w podrobieniu oferty produktowej, jak również poziom aktualnej konkurencji. Dobrze przygotowane analizy rynkowe będą w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jakie koszty należy ponieść, żeby wejść na dany rynek. Pomaga to w skutecznym dobraniu strategii wprowadzania produktu. Jednym z ostatnich elementów, który jest analizowany są kanały dystrybucji i koszty z nimi związane. Na końcu sprawdza się dodatkowo aktualne zapotrzebowanie klientów na dany produkt.