10 lipca 2016

Kontakt

Eltecom S.A.
Ul. Hieronima Kupczyka 2
71-370 Szczecin
REGON 364253147, NIP 8522620651
KRS 0000626789, UKE 11734
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
(wpłacony w całości).
Telefon kontaktowy: 603 444 433
e-mail: biuro@eltecom.pl